4.5 (1056) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (45) QR код үнэлгээ
1.2 (137) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх
Шимтгэл, хураамж төлөх данс

  1. 170000191213 Төрийн банк
    ЗАВХАН НДХ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САН
  2. 170000191221 Төрийн банк
    ЗАВХАН НДХ ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САН