2020 он “Нэг бүртгэл-Нэг хяналт”      

    • Асуулт : Нийгмийн даатгалын талаар
    • Хариулт : Ирээдүйд учирч болох гэнэтийн эрсдлээс хамгаалах
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |71
Энэ 7 хоногт |435
Энэ сард |2640
Энэ жил |15267
2021 онд |32211
2020 онд |32211

АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР
МУ-ын их хурлын 2012 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр баталсан Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимт ...

669   0   2016-05-05   16:28:55

ЭМИЙН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ЭМИЙН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ ...

343   0   2016-05-05   16:28:12

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ ...

348   0   2016-05-05   16:13:39

САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ /сая.төг/
САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ /сая.төг/ ...

364   0   2016-05-05   16:04:38

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ /сая.төг/
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ /сая.төг/ ...

328   0   2016-05-05   16:00:57

ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Шимтгэл тооцох хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ: ...

433   0   2016-05-05   15:36:47

Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Тэтгэвэр тэтгэмж олгоход хамтран ажилладаг байгууллага: Хаан банк, Төрийн банк, Төрийн сан банк, Кап ...

457   0   2016-05-05   15:36:01

ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ,СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ,СТА ...

1079   0   2014-12-31   00:00:00


ТАНЫ ТУСЛАХ
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРЫН ТӨРӨЛД ДААТГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье

МЭНДЧИЛГЭЭ

     Сайн байцгаана уу

     


ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.МЯНГАНБАЯР      

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

     Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

     Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.