2020 он “Нэг бүртгэл-Нэг хяналт”      

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Засгийн газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, иргэд даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчил ...

316   0   2018-09-26   01:47:44

ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Шимтгэл тооцох хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ: ...

310   0   2016-05-05   15:36:47

Тэтгэвэр авагчид тэтгэвэр авах банкаа сонгох боломжтой боллоо.
Тэтгэвэр авагчдад тэтгэврийг хугацаанд нь шуурхай олгох, тэтгэвэр авагч өөрийн сонгосон банкаар үйлч ...

309   0   2016-12-20   09:54:45

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 75 ЖИЛИЙН ОЙ
ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 75 ЖИЛИЙН ОЙ ...

302   0   2017-09-28   10:48:09

Байцаагч ажилтнуудын сургалт зохион байгууллаа.
Завхан аймгийн Нийгмийн даатгалын нийт байцаагч ажилтнуудын зөвөлгөөн ЗДТГ-ийн Иргэний танхимд явагд ...

301   0   2018-03-31   14:23:41

Ажил олгогчдын зөвлөгөөн
Ажил олгочдын зөвлөгөөн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр са ...

293   0   2017-05-10   12:30:15

“Ажлын байрны дасгал, хөдөлгөөн”-сэдэвт өдөрлөг зохион байгууллаа.
Биеийн тамирыг хөгжүүлэх, Засгийн газрын 05 тоот тогтоол, Аймгийн засаг даргын 2017 оны А/28 тоот за ...

291   0   2018-05-10   09:44:36

Даатгуулагч та энэ програмыг ашиглан өөрийн Нийгмийн даатгалд даатгагдсан байдал, авсан зардал, тэтгэвэр, тэтгмжийн талаар болон Нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийн талаар мэдээлэл авах боломжтой юм.
Даатгуулагч та энэ програмыг ашиглан өөрийн Нийгмийн даатгалд даатгагдсан байдал, авсан зардал, тэтг ...

288   0   2018-04-06   16:16:45


ТАНЫ ТУСЛАХ
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРЫН ТӨРӨЛД ДААТГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье

МЭНДЧИЛГЭЭ

     Сайн байцгаана уу

     


ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.МЯНГАНБАЯР      

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

     Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

     Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.