2020 он “Нэг бүртгэл-Нэг хяналт”      

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ ТУХАЙ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ ТУХАЙ ...

258   0   2017-01-05   12:19:21

Ажил олгогч даатгуулагч нарын сургалт
Ажил олгогч даатгуулагч нарын сургалт Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны ...

257   0   2017-06-02   12:37:42

0-5 настай хүүхдийн ууж хэрэглэх эмийн үнэд хөнгөлөлт үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 3.3.33 дахь заалтыг хэрэгжүү ...

256   0   2017-01-17   12:20:47

"Элэг бүтэн Монгол"-2
Ард иргэдээ сонсох аяны хүрээнд "Элэг бүтэн Монгол"-2 хөтөлбөрийн талаар Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэ ...

255   0   2018-04-12   11:35:15

Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалгаалах өвчний даатгалын сургалт
Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалгаалах өвчний даатгалын сургалт Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерө ...

253   0   2017-06-02   12:33:49

2021 онд аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээ, шинээр хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл
2021 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ДААТГУУЛАГЧИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ...

252   0   2021-02-25   09:01:58

ГОМДЛЫН ШААРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛ
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Гомдлын шаардлагын зөвлөлийг Аймгийн Засаг даргын 2011 оны 01 с ...

251   0   2016-05-05   16:44:21

ЭМИЙН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ЭМИЙН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ ...

250   0   2016-05-05   16:28:12


ТАНЫ ТУСЛАХ
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРЫН ТӨРӨЛД ДААТГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье

МЭНДЧИЛГЭЭ

     Сайн байцгаана уу

     


ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.МЯНГАНБАЯР      

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

     Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

     Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.