2020 он “Нэг бүртгэл-Нэг хяналт”      

САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ
САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ ...

230   0   2017-02-24   14:29:03

НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт байрлах Нэг цонхны үйлчилгээний байранд нийгмийн даатгалын байцаа ...

223   0   2016-05-05   16:32:19

2020 жилийн эцсийн тайлан
2020 жилийн эцсийн тайлан ...

83   0   2021-01-11   02:14:42

САЙН ДУРЫН ДААТГАЛЫГ БҮРЭН ЦАХИМЖУУЛЛАА
Сайн дурын даатгалын цахим системийг нэвтрүүлсэнээр даатгуулагч шинээр сайн дурын даатгалын гэрээ ба ...

81   0   2021-01-08   08:01:14

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье
https://youtu.be/jyW_F_mCsPY?t=41 ...

76   0   2020-09-17   06:40:14

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь”сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь”сэдэвт хэлэлц ...

70   0   2020-11-01   01:26:06

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлөөллийг нийгмийн даатгалын зөвлөх ажилтнаар бэлтгэж байна
Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын талаарх мэдлэг олгох, мэдээллийг шуурхай хүргэх, ха ...

68   0   2020-11-24   01:22:54

Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийн шуудангийн хаяг
Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийн шуудангийн хаяг ...

68   0   2021-01-08   07:52:12


ТАНЫ ТУСЛАХ
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРЫН ТӨРӨЛД ДААТГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье

МЭНДЧИЛГЭЭ

     Сайн байцгаана уу

     


ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.МЯНГАНБАЯР      

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

     Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

     Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.