2020 он “Нэг бүртгэл-Нэг хяналт”      

      2016-05-05   15:36:47   338   0
  ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Шимтгэл тооцох хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ:
192000
Шимтгэл тооцох хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээ:
1920000
Нийгмийн даатгалын сангаас олгодог бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ: 230000
Хувь тэнцсэн тэтгэврийн доод хэмжээ: 195000
Аймгийн дундаж тэтгэвэр: 246000
Аймгийн хамгийн өндөр тэтгэвэр: 935000
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог тусламж үйлчилгээний дээд хязгаар:/нэг даатгуулагч/ 1800000
СЭДЭВ : Үйл ажиллагааны мэдээ

ТАНЫ ТУСЛАХ
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРЫН ТӨРӨЛД ДААТГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье

МЭНДЧИЛГЭЭ

     Сайн байцгаана уу

     


ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.МЯНГАНБАЯР      

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

     Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

     Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.