2020 он “Нэг бүртгэл-Нэг хяналт”      

    • Асуулт : Нийгмийн даатгалын талаар
    • Хариулт : Ирээдүйд учирч болох гэнэтийн эрсдлээс хамгаалах
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |60
Энэ 7 хоногт |803
Энэ сард |1380
Энэ жил |1380
2020 онд |25891

      2020-11-01   01:26:06   23   0
  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь”сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь”сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоон мэдээлэл боловсруулах, солилцох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилгоор 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь”сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Хэлэлцүүлэгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар болон Хүн амын хөгжлийн газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төв зэрэг газар, хэлтсийн удирдлага, холбогдох мэргэжилтний төлөөлөл 20 гаруй хүн оролцов.

Хэлэлцүүлгийн үеэр Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос ”Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын өнөөгийн байдал”, “Төрийн байгууллагуудын цахим мэдээллийн санд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг бүртгэж буй байдалд хийсэн дүн шинжилгээний танилцуулга” сэдвээр мэдээлэл хийж, тулгамдаж буй асуудал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шийдвэрлэх арга замыг хэлэлцэв.

Энэхүү хэлэлцүүлэг нь иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах арга зам, тулгамдаж буй асуудал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх тоон мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, нэгдсэн нэг ангилал, эх үүсвэр, мэдээний урсгал, хамрах хүрээг тодорхойлсон эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, програмын шинэчлэл хийх, хяналтын тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр бодлогын түвшинд хэлэлцсэнээрээ ач холбогдолтой болов.
СЭДЭВ : Үйл ажиллагааны мэдээ

ТАНЫ ТУСЛАХ
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРЫН ТӨРӨЛД ДААТГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье

МЭНДЧИЛГЭЭ

     Сайн байцгаана уу

     


ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.МЯНГАНБАЯР      

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

     Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

     Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.