4.5 (1056) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (45) QR код үнэлгээ
1.2 (137) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
Энэ жил тухайн судалгаанд 1 иргэн хамрагдсан байна. (дээрх линк дээр дарж судалгаанд хамрагдана)