4.5 (885) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (40) QR код үнэлгээ
1.2 (135) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
Энэ жил тухайн судалгаанд 45 иргэн хамрагдсан байна. (дээрх линк дээр дарж судалгаанд хамрагдана)